Barboek.nlWelkom


Bondsnummer:

Wachtwoord:

Verenigingsnummer:


Nieuwe site

15-11-2017
We hebben al enige tijd geen nieuwe berichte toegevoegd. Betekent dat er dan niets gebeurd is? Nee, natuurli...
meer

Instructiefilmpjes

11-12-2014
Alle instructiefilmpjes op de site zijn vernieuwd. Er is nu een uitgebreide help toegevoegd (meer

Extra info bij zelf inplannen

25-11-2014
Bij de verhuizing naar een nieuwe server hebben we ook een extra mogelijkheid toegevoegd om meer informatie te...
meer

Met barboek.nl kunt u voor uw vereniging makkelijk een barboek samenstellen uit alle (senior)leden. Dat betekent dat u niet handmatig elk lid van uw vereniging op een bepaalde dienst en datum hoeft te plaatsen, maar dat dit geheel automatisch gebeurt. Als u aangeeft voor welke periode u een rooster met bardiensten wilt hebben zal barboek.nl dat automatisch voor u aanmaken. Het neemt u veel tijd uit handen en maakt u ook nog flexibel bij de indeling. Barboek.nl biedt u daarnaast het gemak van een volledige online-dienst.

Met barboek.nl biedt u optimale service voor leden. Leden kunnen inloggen om de eigen gegevens te wijzigen en de wensen en verhinderingen m.b.t. de bardiensten in te voeren. Het is echter ook mogelijk om leden de mogelijkheid te bieden om zich zelf in te plannen op bepaalde diensten. Als dan niet alles gevuld is kan alsnog de mogelijkheid van automatisch genereren gebruikt worden.
Na het inloggen kan elk lid van de eigen vereniging een overzicht krijgen van de eigen bardiensten of een volledig overzicht. Het is ook mogelijk om de printversie van het barboek af te drukken. Indien het e-mailadres van een lid bekend is krijgt deze een e-mail op een zelf in te vullen aantal dagen voordat de bardienst plaatsvindt.

U kunt het barboek m.b.v. pdf eenvoudig publiceren op uw verenigingssite.

Meer weten? Klik op Folder (om de folder te downloaden) of Presentatie (om een presentatie te bekijken).

source=youtube, showpaging=false, type=playlist, id=PLHSchGkG8MfgZ0txJBfLyNN5W_-ML79ag, showsearch=false, showshadows=true, classic=true, num=1

 Bezig met genereren
0.013s Barboek.nl
<empty><empty>